کانکس فروشگاهی - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
کانکس مسکونی - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
کانکس ویلایی - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
کانکس ساندویچ پانل - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
کانکس مطبوعاتی - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
کانکس فست فود - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
کانکس نگهبانی - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
خانه پیش ساخته - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
ویلای پیش ساخته - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
کانکس دست دوم - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
گروه صنعتی , تولیدی کانکس و کانتینر ایرانا سازه - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
فریت بار به مونترال - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
فریت بار به ملبورن - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
فریت بار به بریزبن - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
فریت بار به ونکوور - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷